Blog Listing

Trycks skyltar och t-shirts likadant?

väggskyltar på hus

Tryckkonst är något som funnit väldigt länge. Ja ni kan säkerligen historien. Johan Guntenberg revolutionerade och förändrade tryckerikonsten för all framtid i mitten på 1400-talet. På den tiden var det främst böcker som trycktes. Mycket har hänt sedan dess och idag trycker vi på allt från t-shirts till väggskyltar till glas och till plats. Ja det finns så många olika material, tekniker och maskiner som tryckerier använder att det är omöjligt att hålla koll på samtliga.

Men vad skiljer säg mellan de olika maskinerna och teknikerna? Trycks t.ex. en t-shirt på samma sätt som man trycker t.ex. en tidning eller en väggskylt? Nej givetvis inte. En väggskylt trycks i en maskin som är specialiserad för just hårdare material som t.ex. hårdplast. Ofta ska ju skyltar behandlas på andra sätt. De ska te.x. stansas eller fasas, då krävs en helt annan maskin. Mjuka material som t.ex. t-shirts och andra kläder använder man ofta transfertryck när man trycker på. Det är en vanligt förekommande teknik vid klädtryck där man skär ut sin design ur en film av vinyl. Sedan pressar och värmer man vinylen så att det fastnar på tyget. Det här är en enkel teknik som man faktiskt kan göra hemma med ett strykjärn.

Men åter till skyltarna. Det är viktigt att visa upp sitt varumärke och låta så många som möjligt se det. Vi anser att, tillsammans med t-shirts, så är väggskyltar det allra effektivaste sättet att visa upp och bygga sitt varumärke. Det är en engångsinsats och sen sitter väggskylten där för en tid framöver. Den kommer dra blickar till sig vare ögonen vill eller inte. Kan det bli bättre? Tveksamt.