Blog Listing

Hur det verkligen är att arbeta för Amazon

Jeff Bezos grundade Amazon 1994 som en online-bokhandel. Spola framåt till 2020, och Amazon är ett av världens största, mest kraftfulla och (ibland) även det mest kontroversiella företag som existerar. Amazon sysselsätter nu nästan en miljon arbetare över hela världen. I slutet av första kvartalet 2020 hade teknikjätten mer än 840 000 heltids- och deltidsanställda. Det multinationella företaget rapporterade också att nettoomsättningen hade ökat med 26% under första kvartalet till svindlande 75 miljarder dollar. Amazon började med att genom sitt Pim system bara sälja böcker och musik men har idag blivit ”Everything Store”, samt en gigantisk marknadsplattform för andra e-handlare.

Så hur är det att arbeta för världens mest uppskrivna varumärke?
Det beror på vem du frågar. Amazon har flera dotterbolag och affärsfunktioner. Att arbeta i ett Amazon-lager är mycket annorlunda än att arbeta som chaufför, som kontorist på huvudkontoret, eller som hanterade av Pim system. Som ett av Big Four-teknikföretagen tillsammans med Facebook, Google och Apple är Amazon också ständigt mål för kritik. Större mediehus världen över har genomfört flera undersökningar av Amazons arbetskultur genom åren.

Arbeta på ett Amzon-lager
De Amazon-jobb som har fått mest medieuppmärksamhet har varit de på företagets packlager. Amazon har cirka 75 enorma packlager i Nordamerika, som sysselsätter mer än 125 000 heltidsarbetare. Teknikföretaget använder sig av en mäng olika byggnadstyper för sina packlager, och det störta av dessa är cirka 800 000 kvadratmeter stora. Oftast arbetar nästan 1500 heltidsanställda på lager av denna storlek. På vissa packlager arbetar Amazon-anställda tillsammans med robotar som hjälper till att sortera, plocka och transportera paket utefter information från samma Pim system.

Amazon höjde sin minimilön i slutet av 2018 till minst $ 15 per timme.
Den nya lönen täcker heltids-, deltids-, tillfälliga och säsongsbetonade tjänster för cirka 350 000 anställda som arbetar i lager, kundtjänst samt medarbetare i Whole Foods-butikerna. Heltidsanställda på Amazon får också ett generöst förmånspaket, inklusive sjukvårds-, tand-, synförsäkring och en 20 veckors betald föräldraledighet. Så långt låter det bra, eller hur? Lönen kan vara bra och förmånerna generösa. Men många medier och före detta anställda rapporterar om hur farligt och intensivt det är att arbeta i Amazons packlager. Amazons besatthet av hastighet i sina lager har lett till en hög skaderisk, såväl fysiskt som psykiskt.